Use of English B2 for all exams

Автор: E. Moutsou
Видавництво: MM Publications

Use of English B2 for all exams – посібник для підготовки до екзаменів міжнародного зразка, (напр. FCE, ECCE), який також може бути використаний для підготовки до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.

Посібник підходить як для класної роботи так і для самостійного опрацювання.

Матеріал, викладений в Use of English B2, чітко структурований та подається в окремих тематичних розділах. Посібник містить 15 розділів, 12 з яких присвячені відпрацюванню поданих тем, інші 3 – повторенню пройденого матеріалу. Окрім того, в посібнику знаходяться зразки завдань в форматі міжнародних іспитів; додаток з граматикою; словник; додаток, що містить лексику з уживаними прийменниками; а додаток зі списком похідних слів.

Спектр вправ, представлених в Use of English B2 містить всі види вправ, представлених у завданнях міжнародних тестів, а також державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання і включає: завдання множинного вибору, встановлення відповідності, трансформація слів, завдання на заповнення пропусків, а також словотворення. Варто зазначити, що граматичні структури та лексичні одиниці подаються у контексті, що сприяє легшому та більш природньому засвоєнню матеріалу та подальшому його використанню в реальних мовленнєвих ситуаціях. По завершені вивчення матеріалу посібника учні можуть пройти тренувальні тести, які складені у форматі FCE Use of English paper та ECCE Grammar and Vocabulary sections.

Комплект для учня складається зі Student’s Book.

Для вчителя спеціально розроблений Teacher’s Book, що містить копію підручника з вписаними відповідями, а також тести для копіювання.